loparnas-vanner.logga-ny-header

Löparnas vänners personuppgiftspolicy

Insamling personuppgifter

När du blir medlem i löparnas vänner kommer vi att behöva ett antal personuppgifter från dig som medlem.
Observera, detta är uteslutande uppgifter du själv lämnar till oss, vi samlar inte in någon annan data om dig som medlem.
Du är själv ansvarig för att meddela förändringar i dina lämnade personuppgifter.

Syftet med uppgifterna är:
– att vi ska kunna hålla kontakt med dig för att kunna bedriva vår verksamhet
– att vi ska kunna söka bidrag som föreningen är berättigad till utifrån olika kriterier, medlemsantal, bostadsort, ålder osv
– att vi som förening ska kunna boka tid på kommunala anläggningar

Samtycke till insamling av personuppgifter

Genom att ansöka om medlemskap i Löparnas vänner ger du oss ditt samtycke till att få behandla dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet.
Du har närsomhelst möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.
Dock kan vi inte uppfylla begäran om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla lagkrav.

Säkerhet vid utlämning av information

All information hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.
Endast de personer inom föreningen som ansvarar för information till medlemmar, kontakter med myndigheter och föreningens ekonomi har tillgång till personuppgifterna.
Föreningen lämnar aldrig ut personuppgifter i något annat sammanhang än där uppgifterna är nödvändiga för bedrivande av vår verksamhet och uppfyllande
av krav från de myndigheter och organisationer vi samarbetar med.

Lagringstid för personuppgifter

Föreningen lagrar dina uppgifter så länge du är medlem och betalar terminsavgift till föreningen.
Vid utebliven betalning av terminsavgiften kontaktar föreningen dig med en förfrågan om du vill kvarstå som medlem i föreningen.
Om föreningen ej erhåller betalning för kommer dina personuppgifter att tas bort ur föreningens register.
Föreningen rensar bort personuppgifter, för de som inte betalat innevarande år, efter ordinarie årsstämma.