loparnas-vanner.logga-ny-header

Lördagen 22 augusti inleder Löparnas vänner sitt sjätte år som verksamhet och andra året som egen idrottsförening. Oktober 2019 hade vi 42 registrerade medlemmar, i juli 2020 räknade vi till över 120! En fantastisk utveckling. Vi har underbar stämning på våra två centrala huvudpass där hela 6 kompetenta löptränare hela tiden utvecklar träningen och utmanar våra löpare. Under detta hår har vi förutom att bibehålla fin gemenskap och utvecklat en blivande elitgrupp. Snart blir det ännu fler med-
lemmar, fler schemalagda aktiviteter som fler specialpass, återkommande alternativträning för dem som har skavanker, träningslördag, långpass, banpass och backstudsvarv. Vi återkommer snart med fler projekt som ska startas,. vi vill vara en vital och framåtriktad klubb som attraherar många.