loparnas-vanner.logga-ny-header

Styrelsen

När Löparnas vänner bildade egen förening inför 2020 valdes en ny styrelse. En något ovanlig mötesform är att vår löpaktiva styrelse förlägger sina möten i anslutning/efter ett tisdagspass.
Vår ambition är att ett vanligt styrelsemöte är  ett ”beslutsmöte”. Behöver frågor beredas görs detta i andra former inom en  arbetsgrupp eller ansvarig ledare.
Styrelsemöten blir därför korta och effektiva.

Styrelsen från vänster Christian Lindström sekreterare , Lars Holmgren , Ulrika Hellberg ordförande , Willy Berggren och Viktoria Voskressenskaia ekonomi ansvarig.