Årsmötet den 3/10

Hej alla löparnas vänner! Den 3/10 kommer Årsmötet för 2019 att fortgå efter träningen i OL lokaler eller utomhus i och med Corona restriktionerna.

Årsredovisning 2019 2Verksamhetsberättelse 2019 2Verksamhetsplan 2020Valberedningens förslag 2020Balansrapport 2019Resultatrapport sid 1 2019Resultatrapport sid 2 2019Revisionsberättelse 2019Signeringsblad 2019

Varmt välkomna! Styrelsen.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email